top of page

Hakkımda

1957 yılında Erzurum'da doğdum. 1980 yılında mezun olduğum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1985'te uzmanlık eğitimimi tamamladım. 1992'de doçentliğimi aldım. 2002-2016 yılları arasında Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ortopedi ve travmatoloji bölüm başkanlığı görevini üstlendim. Şimdi ise hastalarıma özel muayenehanemde hizmet vermekteyim.

Doç. Dr. M. Cevdet Avkan kimdir, skolyoz cerrahisi Türkiye, Omurga cerrahisi, en iyi doktor

2016-Şuan

Özel Muayenehane

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

Deneyimler

Öğrenim

Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi - Sağlık Bilimleri/Tıp

(Lisans-Yüksek Lisans)

1986-1989

Konya Akşehir Devlet Hastanesi

Mecburi Hizmet

Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi - Ortopedi ve Travmatoloji

(Doçentlik)

1989-1994

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Abd.

Yrd. Doç - Doç.

1994-1997

Erzurum Numune Hastanesi

1997-2002

Özel Sağlık Kuruluşları

2002-2016

Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji 

Klinik Şefi

Projelerde Yaptığı Görevler

EFC 10343 Save- Hip 2 Faz 3 çalışması. Kalça Kırığı Operasyonu Planlanan Hastaların Venöz Tromboemboli Proflaksisinde Enoksiparin ile AVE5026’nın Etkinliğini ve Güvenliğ… daha fazla ini Karşılaştıran Çok Uluslu, Çok Merkezli, Randomize, Çift Kör Çalışma, 2008-2009

(Araştırmacı)

EFC 10343 Save- Hip 2 Faz 3 çalışması. Kalça Kırığı Operasyonu Planlanan Hastaların Venöz Tromboemboli Proflaksisinde Enoksiparin ile AVE5026’nın Etkinliğini ve Güvenliğ… daha fazla ini Karşılaştıran Çok Uluslu, Çok Merkezli, Randomize, Çift Kör Çalışma, 2008-2009

(Araştırmacı)

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Klinik Şefi 2004-2016

İdari Görevler

Öz geçmiş
Prof. Dr. Muzaffer Aykurt, Doç. Dr. M. Cevdet Avkan, ortopedi ve travmatoloji, omurga cerrahisi, skolyoz kifoz, dar kanal hastalığı, bel kayması

Bizleri yetiştiren Sayın Prof. Dr. Muzaffer Aykurt hocamı saygı ve rahmetle anıyorum.

Yayınlar

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A1. Başaran SH, Öneş HN, Bilgili MG, Peker G, Avkan MC. Uzun Kemik Kaynama Yokluğu veya Gecikmesi Olan Olgularda Aktif Platelet Konsantresi ile Birlikte Allogreft Uygulaması. Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2011;31(3):621-628. Doi: 10.5336/medsci. 2010-21754.

A2. Lassen MR, Fisher W, Mouret P, Agnelli G, George D, Kakkar A, Mismetti P, Turpie AG; SAVE Investigators.. Semuloparin for prevention of venous thromboembolism after major orthopedic surgery: results from three randomized clinical trials, SAVE-HIP1, SAVE-HIP2 and SAVE-KNEE. J Thromb Haemost. 2012;10(5):822-32. Doi: 10.1111/j.1538-7836.2012.04701.x.

A3. Ercin E, Bilgili MG, Basaran SH, Baca E, Kural C, Avkan MC. Arthroscopic treatment of medial femoral condylar coronal fractures and nonunions. Arthrosc Tech. 2013;17;2(4):e413-415. Doi: 10.1016/j.eats. 2013.06.001.

A4. Bilgili MG, Erçin E, Peker G, Kural C, Başaran SH, Duramaz A, Avkan C. Efficiency and cost analysis of cell saver auto transfusion system in total knee arthroplasty. Balkan Med J. 2014;31(2):149-153. Doi: 10.5152/balkanmedj.2014.13267.

A5. Başaran SH, Bilgili MG, Erçin E, Bayrak A, Öneş HN, Avkan MC. Treatment and results in pediatric traumatic hip dislocation: Case series and review of the literature. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2014;20(6):437-442. Doi: 10.5505/tjtes.2014.52822.

A6. Basaran SH, Ercin E, Bilgili MG, Bayrak A, Cumen H, Avkan MC. A new joystick technique for unsuccessful closed reduction of supracondylar humeral fractures: minimum trauma. Eur J Orthop Surg Traumatol. 2015;25(2):297-303. Doi: 10.1007/s00590-014-1494-0.

A7. Basaran SH, Ercin E, Bayrak A, Cumen H, Bilgili MG, Inci E, Avkan MC. The measurement of tibial torsion by magnetic resonance imaging in children: the comparison of three different methods. Eur J Orthop Surg Traumatol. 2015;25(8):1327-1332. Doi: 10.1007/s00590-015-1694-2.

A8. Ercin E. Bilgili MG, Baca E, Basaran SH, Bayrak A, Kural C, Avkan MC.  Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Medial mini-open versus percutaneous pin fixation for type III supracondylar fractures in children 2016;22(4):350–354 Doi: 10.5505/tjtes.2015.20268.

A9. Basaran SH, Ercin E, Bayrak A, Bilgili MG, Kizilkaya C, Dasar U, Avkan MC. The outcome and parents-based cosmetic satisfaction following fixation of paediatric supracondylar humerus fractures treated by closed method with or without small medial incision. Springerplus. 2016;25;5:174. Doi: 10.1186/s40064-016-1846-9.

A10. Duramaz A, Bilgili MG, Bayram B, Ziroğlu N, Bayrak A, Avkan MC. Orthopedic trauma surgery and hospital cost analysis in refugees; the effect of the Syrian civil War. Int Orthop. 2017. Doi: 10.1007/s00264-016-3378-x.

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

 

B1. Öneş HN, Başaran SH, Peker G, Karaali E, Arslan L, Aybar A, Avkan MC. Evaluation of the results of hip fractures treated by hemiarthroplasty and internal fixation. 10th European Congress of Trauma and Emergency Surgery, Antalya, 2009. Poster Sunumu

B2. Bilgili MG, Ercin E, Basaran SH, Baca E, Tanrıverdi B, Kural C, Avkan MC. Titanium cage reconstruction after Masquelet technique in infected pseudoarthrosis. 15th EFORT Congress, London, 2014. Poster sunumu.

B3. Bilgili MG, Erçin E, Baca E, Merih E, Kural C, Avkan C. The effect of iliac bone marrow aspirate in treatment of Gustilo-Anderson type I and II open tibia fractures. Osteosynthese  International Meeting İzmir, 2013. Sözlü sunum.

B4. Bilgili MG, Erkılınc M, Ercin E, Baca E, Ones HN, Kural C, Avkan MC. The impingement incidence of percutaneously treated collum femoris fracture and usability of radiologic criterias for reduction quality assessment. 15th EFORT Congress 4-6 June 2014. London, United Kingdom. Poster sunumu.

B5. Bilgili MG, Ercin E, Kucukkaya M, Avkan MC. Treatment of aseptic diaphyseal nonunion of the lower extremities with intramedullary nailing and blocking screws without open bone graft. Twenty-fourth Annual Scientific Meeting Limb Lengthening and Reconstruction Society: ASAMI-North America. July 25-26 2014, Montreal, Quebec, Canada. Sözlü sunum.

B6. Baca E, Duramaz A, Bilgili MG, Ercin E, Kural C, Avkan MC. A new minimal invasive method for the treatment of Sanders Type 3-4 calcaneal fractures. Baca’s Chop-Stick. IFFAS/AOFAS 2014 19-23 September 2014. Chicago, Illinois USA.

B7. Ercin E, Bilgili MG, Baca E, Basaran SH, Kural C, Avkan MC. Medial Mini-Open Versus Percutaneous Pin Fixation For Type 3 Supracondylar Fractures In Children. 17th EFORT Congress, Genova, 2016. Sözlü Sunum

 

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler:

 

C1. Todd A. Milbrandt and Daniel J. Sucato. Review of Orthopaedics. Editors: Mark D. Miller, Stephen R. Thompson, Jennifer A. Hart. Bölüm 3. Sayfa: 218-278. Türkçe Baskı. Altıncı Baskı. Çeviri Editörleri: Alper Gökçe, Mustafa Cevdet Avkan, Mustafa Gökhan Bilgili. Güneş Tıp Kitapevleri, İstanbul, 2014. (Kitap Bölüm Çevirisi)

 

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

D1. B Alparslan, MC Avkan, A Gürcan. Sefaperazonun pseudomonas enfeksiyonlarındaki etkisi. T Klin Tıp Bilimleri, 1986

D2. Alparslan B, MC Avkan, Gürcan A. Cefoperazone’un Pseudomonas Enfeksiyonlarındaki Etkisi. Turkish Journal  of Research in Medical Science. 1986; Özel Sayı: 34-38.

D3. Avkan C, Alparslan B, Okur A. Konjenital talipes ekinovarusun tedavisinde uyguladığımız cerrahi yöntemlerin sonuçları. A. Üniversitesi Tıp Fak. Tıp Bülteni. 1990; Özel Sayı:137-149

D4. Avkan C, Alparslan B, Okur A. Konjenital talipes ekinovarusta konservatif tedavi sonuçları. A. Üniversitesi Tıp Fak. Tıp Bülteni. 1990;Özel Sayı:111-119.

D5. Avkan MC., Alparslan M., Aslan B., Okur A., Tosun N. Doğuştan kalça çıkığında Salter ameliyatı. Hacettepe J Orthop Surg 1991;1(4):183-7.

D6. Avkan MC, Alparslan B, Tosun N, Okur A, Okur A. Tuberculous Dactilitis: A Case Report. Turkish Journal of Artrhoplasty and Artrhoscopic Surgery. 1992;4:54-55.

D7. MC Avkan, Alparslan B, Tosun N, Kocaman S. A case presentation of Charcot's joint which is caused by arachnoid cyst. Acta Orthop Traumatol Truc. 1992; 26(3).

D8. Avkan MC, Tosun N, Okur A, Alparslan B, Kocaman S. Femoral Torsiyonun saptanması (ölü femuru üzerinde altı yöntemin karşılaştırıldığı deneysel çalışma). 2004

D9. Tosun N, Avkan MC, Okur A, Alparslan B, Okur A. (2004). Measurement methods of femoral torsion in CDH (comparison of four methods in patients). Acta Orthop Traumatol Turc. 2004;26(3):176-178.

D10. Tosun N. Avkan MC, Okur A, Alparslan B, Okur A. DKÇ'de femoral torsiyon ölçüm yöntemleri (hastalarda 4 farklı yöntemin karşılaştırılması). 2006. mysciencework.com

D11. B Alparslan, MC Avkan, O Karsan. Menisküs lezyonlarında artroskopinin tanısal değeri. 2006 - mysciencework.com

D12. Vural AM, Aybar A, Avkan MC. Gelişimsel kalça displazili hastalarda Salter innominat osteotomisi sonuçlarımızın değerlendirilmesi. Bakırköy Tıp Dergisi. 2008;4:24-30.

D13. Başaran SH, Öneş HN, Tanrıverdi B, Edipoğlu E, Avkan MC. Hemiartroplasti ve İnternal Tespit Yöntemi İle Tedavi Edilen Kalça Kırıklı Hastaların Değerlendirilmesi. Bakırköy Tıp Dergisi. 2010;6:148-152.

D14. Başaran SH, Öneş HN, Peker G, Edipoğlu E, Avkan MC. Hafif ve Orta Derece Gonartrozlu Hastalarda Yapılan Artroskopik Debritmanın Hastaların Yaşam Kalitesine Etkisi. Bakırköy Tıp Dergisi. 2011;7:20-26.

D15. Başaran SH, Arslan L, Kural C, Avkan MC. Spor Yaralanması  Sonucu Ortaya Çıkan Medial Subtalar Çıkık: Olgu Sunumu. Haseki Tıp Bülteni. 2011;49:120-122.

D16. Gazi O, Başaran SH, Bilgili MG, Kural C, Avkan MC. Günümüzde Rotator Manşet Yırtığının Eşlik Ettiği Subakromiyal Sıkışma Sendromunda Açık Cerrahi Tedavilerin Yeri. Haseki Tıp Bülteni. Haseki Tıp Bülteni. 2012;50:59-63.

D17. Başaran SH, Bilgili MG, Kural C, Bayrak A, Avkan MC. Çocuklarda asetabulum kırığı: Ender bir olgu sunumu. Cumhuriyet Med J 2013;35:109-112. Doi: 10.7197/1305-0028.1379.

D18. Edipoğlu E, Bilgili MG, Sarı C, Başaran SH, Kural C, Avkan MC. Geriatrik Hastalardaki İntertrokanterik Femur Kırıklarının Eksternal Fiksatörle Tedavisi. Bakırköy Tıp Dergisi 2013;9(1):28-32. Doi: 10.5350/BTDMJB201309107.

Edipoğlu E., Bilgili MG, Öneş HN, Tanrıverdi B, Kural C, Avkan, MC. Kronik Patellar Tendon Rüptürünün Semitendinozus ve Grasilis Otogreftleriyle Rekonstruksiyon Sonuçları. Medical Journal of Bakirkoy, 2013:9(1);24-27. Doi: 10.5350/BTDMJB201309106

D19. Peker G, Karaali E, Bilgili MG, Başaran SH, Öneş HN, Avkan MC. Halluks Valgus Tedavisinde Lindgren-Turan Operasyonu Etkili midir? Turkiye Klinikleri J Med Sci 2014;34(1):81-86.  Doi: 10.5336/medsci.2013-36490.

D20. Karaali E, Duramaz A, Öneş HN, Bilgili MG, Erçin E, Avkan, MC. Hafif ve orta derecede gonartrozun artroskopik debridman ile tedavisinin orta dönem sonuçları ve yaşam kalitesi üzerine etkileri. Bakırköy Tıp Dergisi, 2014:10(3);116-120.

D21. Karaali E, Duramaz A, Peker G, Gözügül K, Bilgili MG, Avkan, MC. Kompleks omurga cerrahisinde hücre koruyucu sistemin etkinlik ve maaliyet analizi. Bakırköy Tıp Dergisi. 2014:10(4); 165-169.

D22. Duramaz A, Sarı C, Bilgili MG, Erçin E, Kural C, Avkan, MC. Geriatrik Hastalardaki İntertrokanterik Femur Kırıklarının Tedavisinde Dört Farklı Operasyon Yönteminin Sonuçları. Medical Bulletin of Haseki/Haseki Tip Bulteni. 2014:52(4);256-261.

D23. Peker G, Karaali E, Bilgili MG, Erçin E, Bayrak A, Avkan, MC. Lindgren-Turan operasyonunda kullanılan rijid internal vidaların değerlendirilmesi. Bakırköy Tıp Dergisi, 2014:10(3);111-115.

D24. Başaran SH, Bilgili MG, Tanrıverdi B, Erçin E, Baca E, Avkan MC. Sural Flap Application in Three Cases with Foot and Tarsal Soft Tissue Defect and Review of Literature. Bakırköy Tıp Dergisi, Baskıdaki Makaleler, Manuscript Number: BTD-2013-07-04.

D25. Başaran SH, Erçin E, Çümen H, Daşar U, Bilgili MG, Avkan MC. Çocuklarda Araç Dışı Trafik Kazası Nedeniyle Gelişen Tibia Şaft Kırıklarının Titanyum Elastik Çiviyle Tedavi. Bakırköy Tıp Dergisi, Baskıdaki Makaleler, Manuscript Number: BTD-2015-09-054

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Öneş HN, Avkan MC, Başaran SH. Femur üst uç kırığı nedeniyle internal tespit ve hemiartroplasti ile tedavi edilen hastalarda yaşam kalitelerinin karşılaştırılması. XX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Ankara, 2007. Sözlü Sunum

E2. Tanrıverdi B, Avkan MC, Başaran SH. Akut Kilitli Lateral Patella Çıkığı. XX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Ankara, 2007. Poster Sunumu

E3. Öneş HN, Başaran SH, Tanrıverdi B, Aybar A, Arslan L, Avkan MC. Diz Osteoartritli Hastalarda Uygulanan Artroskopik Debritman Tedavisinin Yaşam Kalitesindeki Değişime Etkisi. XXI. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Çeşme, 2009. Sözlü Sunum

E4. Bektaş H, Avkan MC, Başaran SH, Tanrıverdi B, Aybar A, Azut F. Femur Boyun Kırığı Nedeniyle Cerrahi Tedavi Uygulanan Çocukların Değerlendirmesi. XXI. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Çeşme, 2009. Sözlü Sunum

E5. Öneş HN, Başaran SH, Vural AM, Aybar A, Peker G, Avkan MC. Kaynama Gecikmesi ve Yokluğu Olan Olgularda Trombositten Zengin Plazma ve Otolog Trombin Tedavisi. XXI. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Çeşme, 2009. Poster Sunumu

E6. Avkan MC, Başaran SH, Bektaş H, Aybar A, Met E, Öneş HN. Çocukluk Çağı Travmatik Kalça Çıkığı: Olgu Sunumu. XXI. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Çeşme, 2009. Poster Sunumu

E7. Tanrıverdi B, Öneş HN, Karaali E, Başaran SH, Peker G, Avkan MC. Proteus Sendromu: Olgu Sunumu. XXI. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Çeşme, 2009. Poster Sunumu

E8. Aybar A, Öneş HN, Başaran SH, Gazi O, Met E, Avkan MC. Distal Tibia Kırıklarına Anatomik Titanyum Kilitli Plak Uygulamalarımız ve Erken Dönem Sonuçlarımız. XXI. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Çeşme, 2009. Poster Sunumu

E9. Tanrıverdi B, Başaran SH, Arslan L, Öneş HN, Avkan MC. Medial Subtalar Dislokasyon. XXI. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Çeşme, 2009. Poster Sunumu

E10. Başaran SH, Kul Z, Avkan MC, Vural AM, Arslan L, Gazi O. Ayak Bileği ve Topuk Açık Kırıklı Hastalarda Ters Akımlı Fasyokütan Sural Flep Uygulaması: Olgu Sunumu. XXI. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Çeşme, 2009. Poster Sunumu

E11. Vural AM, Başaran SH, Öneş HN, Aybar A, Duramaz A, Avkan MC. Nadir Görülen Çoçukluk Çağı Asetabulum Kırığı: Olgu Sunumu. XXI. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Çeşme, 2009. Poster Sunumu

E12. Öneş HN, Aybar A, Tanrıverdi B, Başaran SH, Arslan L, Azut F, Avkan MC. Kalkaneus Parçalı Kırıklarında Kilitli Plak Uygulamaları ve Sonuçlarımız. XXI. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Çeşme, 2009. Poster Sunumu

E13. Bilgili MG, Peker G, Kural C, Başaran SH, Şeşen H, Avkan MC. Artroplasti Ameliyatlarında Hücre Koruyucu Ototransfüzyonun Etkinliği ve Maliyet Analizi. XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, 2011. Sözlü Sunum

E14. Başaran SH, Şeşen H, Edipoğlu E, Merih E, Bilgili MG, Avkan MC. Travmatik Kalça Çıkığı Nedeniyle Tedavi Edilen Çocuk Olguların Değerlendirilmesi. XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, 2011. Poster Sunumu

E15. Bilgili MG, Merih E, Peker G, Duramaz A, Kural C, Avkan C. Elastik titanyum çivisiyle tedavi edilen pediatrik femur kırıklarında çivi yöneliminin deformite oluşumu üzerine etkisi. XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, 2011. Sözlü sunum.

E16. Tanrıverdi B, Kural C, Bilgili M, Edipoğlu E, Bayrak A, Avkan C. [EP122] - Konservatif olarak tedavi edilen hamatum kırığı olgusu. XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, 2011. E-Poster.

E17. Başaran SH, Erkılınç M, Bilgili MG, Duramaz A, Baca E, Avkan MC. Çocuk Gartland Tip II ve III Kalça Kırıklarında Avasküler Nekroz Etyolojisinde Rol Alan Faktörler. 23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, 2013. Sözlü Sunum

E18. Bilgili MG, Erçin E, Baca E, Merih E, Kural C, Avkan C. Gustilo-anderson tip I ve II açik tibia kiriklarinda iliak kemik iliği aspirasyonunun kemik iyileşmesi üzerine olan etkisi. 23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, 2013. Poster sunumu.

E19. Başaran SH, Tanrıverdi B, Bilgili MG, Bayrak A, Öneş HN, Avkan MC. Biyokompozit Materyalle Segmental Kemik Defektlerinin Onarımında Mezenkimal Kök Hücre Kültürünün İyileşmeye Etkisi. 23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, 2013. Sözlü Sunum

E20. Bilgili MG, Erkılınç M, Erçin E, Başaran SH, Bayrak A, Avkan MC. Kollum Femoris Kırıklarında Perkütan Osteosentezle Tespit Sonuçlarını Etkileyen Faktörler. 23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, 2013. Poster Sunumu

E21. Bilgili MG, Sarı C, Erçin E, Başaran SH, Avkan MC, Çetingök H. Geriatrik Kalça Kırıklı Hastalarda Mortalite Belirleyici Faktörler. 23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, 2013. Poster Sunumu

E22. Bilgili MG, Avkan MC, Duramaz A, Kural C, Başaran SH, Tanrıverdi B. Uzun Kemik Atrofik Kaynamamasında Trombositten Zengin Plazma Tedavisinin Etkinliği. 23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, 2013. Poster Sunumu

E23. Başaran SH, Bilgili MG, Erçin E, Çelen KM, Kural C, Avkan MC. Pediatrik Travmatik Kalça Çıkığı Tedavi ve Sonuçları: Vaka Serisi. 23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, 2013. Poster Sunumu

E24. Başaran SH, Bayrak A, Çümen H, Bilgili MG, Avkan MC. Yeni Joistik ve Lateral K-Teli Yardımlı Kapalı Redüksiyon Teknik: Redükte Edilemeyen Çocuk Suprakondiler Humerus Kırıklarında Hızlı ve Kolay Bir Yöntem. 23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, 2013. Poster Sunumu

E25. Duramaz A, Başaran SH, Gözügül K, Bilgili MG, Erçin E, Avkan MC. Kompleks Omurga Cerrahisi Uygulanan Olgularda Hücre Koruyucu Sistemin Etkinliği ve Maliyet Analizi. 23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, 2013. Poster Sunumu

E26. Bilgili MG, Erçin E, Başaran SH, Baca E, Ergin ÖN, Avkan MC. Posttravmatik Distal Metafizer Tibia Deformitelerinde Uzaysal Fiksatörle Akut Düzeltme ve Plakla Tespit: Obsesif Cerrahlar İçin Müjdeli Bir Teknik. 23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, 2013. Poster Sunumu

E27. Başaran SH, Çümen H, Bilgili MG, Erkılınç M, Edipoğlu E, Avkan MC. Çocuk Tibia Cisim Kırıklarının Titanyum Elastik Çivilerle Tedavi Sonuçları. 23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, 2013. Poster Sunumu

E28. Erçin E, Bilgili MG, Baca E, Başaran SH, Bayrak A, Kural C, Avkan MC. Tip 3 suprakondiler humerus kırıklarında medial mini açık teknikle perkütan tekniğin karşılaştırılması. 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, 2015. Sözlü Sunum

E29. Bayrak A, Başaran SH, Kızılkaya C, Duramaz A, Gözügül K, Avkan MC. Rifosin enfeksiyonda çözüm mü? 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, 2015. Poster Sunumu

E30. Başaran SH, Erçin E, Bayrak A, Kızılkaya C, Daşar U, Avkan MC. Medial mini-

açık teknik kullanarak ve kullanılmadan kapalı redüksiyon ve çapraz K-teliyle tespit edilen suprakondiler humerus kırıklı çocukların kosmetik olarak karşılaştırılması. 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, 2015. Poster Sunumu

E31. Başaran SH, Erçin E, Bayrak A, Bilgili MG, Çümen H, Avkan MC. Çocuklarda

MRI ile tibial torsiyon ölçümü: Üç farklı yöntemin karşılaştırılması. 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, 2015. Poster Sunumu

Yayınlar
bottom of page