top of page

Spinal Stenoz / Dar Kanal

Spinal stenoz 1

Spinal stenoz 1

Spinal stenoz 2

Spinal stenoz 2

Spinal stenoz 3

Spinal stenoz 3

Spinal stenoz nedir?

Omurlar, ön tarafta bulunan diskler,  arkada bulunan eklem ve bağlarla birbirine  bağlanarak bir bütüncül kemik yapı oluşturur. Bu yapının oluşturduğu kanal içerisinde omurilik ve sinirler seyreder. Normalde bu kanalın genişliği 13-14mm veya daha  büyüktür. Herhangi bir nedenden dolayı bu kanalın daralması ve sonuç olarak barındırdığı sinirlere bası yapması durumu spinal stenoz olarak adlandırılır.

spinal stenoz, dar kanal hastalığı, lumbar, omurga cerrahisi, cevdet avkan

Normal disk

Omurilik

Omurilik kanalı

Bozulmuş disk

Kalınlaşmış ligament

Kemik büyümesi

Spinal stenoz, kimlerde ve nasıl görünür?

Boyun bölgesinde görülebilmekle birlikte daha sık olarak bel bölgesinde 50 yaş üzerinde hastalarda görülür. Çeşitli hormonal, metabolik hastalıklar ve doğumsal omurga anomalisi olanlarda genç yaşlarda da görülebilir.

Nadiren doğumsal olarak bu kanal dar olabilir. Ancak daha sık gördüğümüz, yaşlanmayla birlikte oluşan kanal darlığıdır. Omurganın, arka bölgesindeki eklemlerin bozulması ve kalınlaşması ile omurlar arasında seyreden ligamentum flavum denilen bağın kalınlaşması omurilik kanalını daraltır. Buna ek olarak ön tarafta bulunan disklerinde bozulması ve kanala doğru taşması ilave darlık yaratabilir. Bu bozulma devam ederse omurlar arasında kayma, hatta skolyoz tarzında eğilmeler gelişebilir.

Spinal stenoz nasıl anlaşılır ve ne gibi şikayetler yaratır?

Dar kanal hastalarının en önemli şikayeti aktivasyonla artan bel ve bacaklara yayılan ağrıdır (nörojenik kladikasyon). Ağrıya vacak ve ayaklarda uyuşma ve karıncalanma eşlik eder. Bu şikayetler hasta dinlenince kaybolur. Hastalar bu şikayetlerini azaltmak için genellikle öne eğilerek durur ve yürürler. Birçok hastada bacaklarda kramplar ve güçsüzlük görülebilir. Ancak lomber bölgede olan darlıkların her zaman şikayet oluşturmayabileceği de unutulmamalıdır.

Tedavi edilmemiş, ilerlemiş olduğu durumlarda reflex, motor ve duyu bozuklukları hatta idrar, dışkı kaçırma sorunları ortaya çıkabilir.

Spinal stenoz’un tanısı nasıl konur?

Hastalığın kesin tanısı radyolojik tetkikle konulur. MRI bu konuda oldukça değerli bilgiler verir. Tomografi ve myelografi de hastalığın yeri ve boyutu hakkında değerli bilgiler verir.

Spinal stenoz’un tedavisi nedir?

Dar kanalın kesin tedavisi cerrahidir. Ancak erken ve şikayetlerin yoğun olmadığı dönemlerde istirahat, korse ile bel hareketlerini azaltmak, ilaç ve fizik tedavi faydalı olabilir.

Medikal tedaviye cevap vermeyen, şikayetlerin şiddetli olduğu, özellikle kanal çapının 9mm ve altında olduğu durumlarda cerrahi tedavi gereklidir.

Cerrahi tedavide amaç omurilik ve sinirler üzerindeki basıyı kaldırmaktır. Bunun için omurilik kanalının arka bölümünü oluşturan kemikler, eklemler ve kalınlaşmış bağlar çıkarılır. Ön tarafta bozulmuş diskler çıkarılıp, bu bölümler metal kafeslerle desteklenir. Arka tarafa yerleştirilen vidalarla omurganın bütünlüğü ve dengesinin korunması sağlanır.

bottom of page